Albums (5)

Bastanak - Elissa cover

Bastanak (2006)

1

Zanbi Ana

4:36
2

Fatet Sineen

4:05
3

Law Kan

4:36
4

Hikayti Maak

5:17
5

Baaich Ala Hissak

4:21
6

Taa

4:35
7

Tlob Itmana

4:21
8

Law Basset Eddamak

4:04
9

Matkhafch Minni

4:19
Ahla Dounya - Elissa cover

Ahla Dounya (2006)

1

Koul Youm Fee Oumri

5:21
2

Ahla Dounya

4:16
3

Zekra

5:02
4

Kad Ma Bishtaklak

3:47
5

Law Nirjaa Sawa

4:36
6

Irham Albi

4:05
7

Irjaa Lilshowk

5:13
8

Hobak Wajaa

4:46
9

Kan Nafsee Aaraf

5:00
10

Karibli

3:47
11

Gouwaya Leik

4:33
12

Khalini Aiish

4:46
13

Bein Il Ein

4:14
Ayami Beek - Elissa cover

Ayami Beek (2006)

1

Law Ma Tiji

4:35
2

Ya Aalem

2:00
3

Moush Kiteer Aaleik

4:30
4

Sahar Einy

2:00
5

Ana Bastaghrab 3aleeh

2:00
6

Adik 3ereft

2:00
Best of Elissa - Elissa cover

Best of Elissa (2011)

1

Aa Bali Habibi

5:22
2

Kermalak

4:54
3

Sallimli Aleh

4:47
4

Law Taarafou

4:12
5

Ayami Bik

4:38
6

Aisha Welsalam

5:46
Elissa - Elissa cover

Elissa (2011)

1

Fatet Seneen

4:03
2

Agmal Ehsas

5:52
3

Bastanak

3:56
4

Betmoun

4:05
5

Khod Balak Alaya

5:30
6

Ayshalak

4:29
7

La Trouh

4:03
8

Ayami Beek

2:00
9

Ala Hobbak

2:00
10

Ayamy Beek

5:03
11

Awakher el Sheta

2:00
12

Elissa

2:19
13

Adeek Ereft

4:51
14

Haram

4:09
15

Waynak Habibi

4:39
16

Shou el Hall

4:14
17

Saher Einy

4:38
18

Sa Alna

4:46
19

Ramshet ein

4:39
20

Million Ahebbak

5:56
21

Matkhafshe Minnee

4:18
22

Lawo Ma Tejee

4:34
23

Lawo Kan

4:36
24

Kelmet Hobb

3:57
25

Erga Lil Show

5:14
26

Bain el ein

4:15
27

Ayamee Ma'ak

5:24
28

Arrab Lee

4:01
29

Ana Bastaghrab Aleh

4:31
30

Ahla Dunia

4:15
31

Ad ma Bashtalak

3:48
Elissa

Track Singles

song ico 1

Wakherta Maak

8:20
song ico 2

Betmon

4:04
song ico 3

Assad.Wahda

4:32
song ico 4

Shaghilni

4:12
song ico 5

Sallemli Aleih

8:20
song ico 6

Tesadda' Bi Meen

8:20
song ico 7

Rohtelo

2:00
song ico 8

We Byestehi

8:20
song ico 9

Fi Shi Enkasar

8:20
song ico 10

Saalna

8:20
song ico 11

Kerehtak Ana

2:00
song ico 12

Moutafa2La

2:00
song ico 13

Men Gheir Monasba

8:20
song ico 14

A' Bali Habibi

8:20
song ico 15

Albi Hasis Fik

2:00
song ico 16

Mate'rafsh Leih

8:20
song ico 17

Eisha Wel Salam

8:20
song ico 18

As3Ad Wa7Da

2:00
song ico 19

Asaad Wahda

4:35
song ico 20

Masdoma

4:21
song ico 21

Te3Ebt Minnak

2:00
song ico 22

Albi Hasses Fik

2:00
song ico 23

Aayshalak

4:36
song ico 24

Law Aoullak

2:00
song ico 25

Faker

2:00
song ico 26

Tesada'a Bemeen

4:37
song ico 27

As3ad Wahda

4:36
song ico 28

Nogomi.com_Elissa-08.Rohtelo

4:05
song ico 29

Nogomi.com_Elissa-06.Law_2aloulak

3:48
song ico 30

Nogomi.com_Elissa-07.Kerehtak_Ana

6:02
song ico 31

Mamboleo

3:44
song ico 32

Nogomi.com_Elissa-12.Albi_Hases_Feek

5:05
song ico 33

Nogomi.com_Elissa-10.Haylef_Wiylef

4:09
song ico 34

law A Ollak

4:08
song ico 35

Fi Ouyounak

2:00
song ico 36

Ajmal Ihssas

5:48
song ico 37

Min Gheir Mounasba

4:49
song ico 38

Ah Min Hawak

4:44
song ico 39

W Byestehi

4:17
song ico 40

Lola El Malama

5:08
song ico 41

Law Feye

4:08
song ico 42

Amri La Rabbi

3:55
song ico 43

Baddy Doub

3:56
song ico 44

Awakher Al Shita

4:31
song ico 45

Ahla Donia

2:00
song ico 46

Tesadak Bemin

8:20
song ico 47

Eftakart

5:53
song ico 48

Baada

4:13
song ico 49

Ma'ash Walakan

4:17
song ico 50

Fi Shi Nkasar

3:27
song ico 51

Sa3At

2:00
song ico 52

Haylif Wiylif

2:00
song ico 53

Nogomi.com_Elissa-14.Lola_El_Malama

5:36
song ico 54

La Notte Vola

2:00
song ico 55

Shou El hal

4:15
song ico 56

Daa el e'nwann

4:37
song ico 57

Bailando

2:47
song ico 58

Eghmerni

2:00
song ico 59

Alouli El Eid

3:49
song ico 60

Nogomi.com_Elissa-05.Te3ebt_Mennak

5:03
song ico 61

Faker ya Habibi

5:45
song ico 62

Ajmal Ehsas

5:43
song ico 63

Ma Ta'rafchi Lei

4:46
song ico 64

Nogomi.com_Elissa-04.Faker

5:44
song ico 65

W'akherta Maak

5:36
song ico 66

As'ad Wahda

4:34
song ico 67

Nogomi.com_Elissa-02.As3ad_Wahda

4:36
song ico 68

Masdouma

4:22
song ico 69

Betmoon

4:19
Download